Bagriana, Elisaveta

Text hesla

Bagriana, Elisaveta, vlastným menom Elisaveta Ľubomirova Belčevová (Belčeva), 29. 4. 1893 Sofia – 23. 3. 1991 tamže — bulharská poetka, jedna z najvýznamnejších osobností bulharskej poézie 20. stor.

Debutovala zbierkou Večná a svätá (Večnata i sviatata, 1927). Jej raná tvorba bola ovplyvnená symbolizmom, neskôr jej poézia symbolistický kánon popierala a nadobudla vitalistický ráz. Jej tvorba je charakteristická túžbou po voľnosti, je oslavou ženskosti, kultom lásky a hľadaním harmónie i krás života. Autorka básnických zbierok Námorníkova hviezda (Zvezda na moriaka, 1932), Ľudské srdce (Sărce čoveško, 1936), Od brehu k brehu (Ot briag do briag, 1963), Kontrapunkty (1972), Svetlotiene (Svetlosenki, 1977) a i. V slovenčine vyšiel výber z jej poézie pod názvom Horiaci strom (1966).

Zverejnené v auguste 1999.

Bagriana, Elisaveta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bagriana-elisaveta