bagaudi

Text hesla

bagaudi [keltské jazyky] — príslušníci protirímskeho hnutia v Galii a Hispánii, ktorí počas neskorého cisárstva zvádzali dlhé boje proti rímskej nadvláde. Prvé povstanie vypuklo v 3. stor. n. l., na jeho čele stáli Aelianus a Amandus, ktorých si povstalci zvolili za tzv. cisárov. Útočili nielen proti Rimanom, ale aj proti miestnym veľkostatkárom. Povstanie potlačil Maximián, ktorého si za jeho zásluhy cisár Dioklecián zvolil za spoluvládcu. V 5. stor., aj v dôsledku prenikania germánskych kmeňov na územie Galie a Hispánie, vypuklo povstanie bagaudov znova.

Zverejnené v auguste 1999.

Bagaudi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bagaudi