Badalona

Text hesla

Badalona — prístavné mesto v severovýchodnom Španielsku v autonómnej oblasti Katalánsko na pobreží Stredozemného mora; 216-tis. obyvateľov (2016). Satelitné mesto Barcelony. Priemysel hutnícky (oceliarsky), petrochemický, chemický, sklársky, kožiarsky, textilný (hodvábnický). Založené Rimanmi v 3. stor. pred n. l. pod názvom Baetulo, v 10. stor. vzniklo v blízkosti nové osídlenie. Stavebné pamiatky: kláštor San Jerónimo de la Murtra (14. stor.). Divadlá, múzeum (otvorené 1966).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. októbra 2016.

Badalona [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/badalona