Bach, Wilhelm Friedemann

Text hesla

Bach, Wilhelm Friedemann, nazývaný drážďanský, resp. hallský Bach, 22. 11. 1710 Weimar – 1. 7. 1784 Berlín — nemecký skladateľ a organista, najstarší syn J. S. Bacha. Študoval u otca, 1733 – 46 pôsobil ako organista v Drážďanoch, od 1746 hudobný riaditeľ a organista v Halle. Uznávaný improvizátor v hre na klavíri a organe. Ťažisko jeho tvorby bolo v orchestrálnej hudbe a v tvorbe pre klavír. K jeho významným prácam patrí 9 symfónií, 5 klavírnych koncertov, 9 sonát, organové skladby, duchovné kantáty a i.

Text hesla

Bach, Wilhelm Friedemann, nazývaný drážďanský, resp. hallský Bach, 22. 11. 1710 Weimar – 1. 7. 1784 Berlín — nemecký skladateľ a organista, najstarší syn J. S. Bacha. Študoval u otca, 1733 – 46 pôsobil ako organista v Drážďanoch, od 1746 hudobný riaditeľ a organista v Halle. Uznávaný improvizátor v hre na klavíri a organe. Ťažisko jeho tvorby bolo v orchestrálnej hudbe a v tvorbe pre klavír. K jeho významným prácam patrí 9 symfónií, 5 klavírnych koncertov, 9 sonát, organové skladby, duchovné kantáty a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Bach, Wilhelm Friedemann [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bach-wilhelm-friedemann