Bach, Johann Christoph Friedrich

Text hesla

Bach, Johann Christoph Friedrich, nazývaný bückeburský Bach, 21. 6. 1732 Lipsko – 26. 1. 1795 Bückeburg — nemecký skladateľ. Syn J. S. Bacha. Po otcovej smrti bol inštrumentalistom, od 1750 pôsobil na dvore v Bückeburgu, 1758 koncertný majster a vedúci dvornej kapely. Pod vplyvom brata Johanna Christiana Bacha písal vokálnu a inštrumentálnu hudbu. Jeden z predstaviteľov predklasického obdobia.

Text hesla

Bach, Johann Christoph Friedrich, nazývaný bückeburský Bach, 21. 6. 1732 Lipsko – 26. 1. 1795 Bückeburg — nemecký skladateľ. Syn J. S. Bacha. Po otcovej smrti bol inštrumentalistom, od 1750 pôsobil na dvore v Bückeburgu, 1758 koncertný majster a vedúci dvornej kapely. Pod vplyvom brata Johanna Christiana Bacha písal vokálnu a inštrumentálnu hudbu. Jeden z predstaviteľov predklasického obdobia.

Zverejnené v auguste 1999.

Bach, Johann Christoph Friedrich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bach-johann-christoph-friedrich