Bach, Johann Christian

Text hesla

Bach, Johann Christian, nazývaný milánsky, resp. londýnsky Bach, 5. 9. 1735 Lipsko – 1. 1. 1782 Londýn — nemecký skladateľ. Najmladší syn J. S. Bacha. Študoval u svojho otca a u brata Carla Philippa Emanuela. Od 1756 koncertný majster u grófa Agostina Littu v Miláne, potom študoval u G. B. Martiniho v Bologni, od 1760 organista v milánskej katedrále. Od 1762 pôsobil v Londýne ako Saxon Master of Music, kde uviedol svoju operu Orione (1763). Spolupracoval s divadlom v Mannheime, pre ktoré napísal opery Temistocle (1772) a Lucio Silla (1776). Patrí k najvýznamnejším predchodcom viedenského klasicizmu, veľký vplyv mal najmä na inštrumentálnu hudbu. Rozvíjal dynamiku (crescendo a decrescendo) a kantilénové prvky v sonátovom allegre. Vytvoril 11 opier v neapolskom a jednu vo francúzskom slohu (Amadis de Gaule, 1779), vyše 90 symfónií, inštrumentálne koncerty a i.

Text hesla

Bach, Johann Christian, nazývaný milánsky, resp. londýnsky Bach, 5. 9. 1735 Lipsko – 1. 1. 1782 Londýn — nemecký skladateľ. Najmladší syn J. S. Bacha. Študoval u svojho otca a u brata Carla Philippa Emanuela. Od 1756 koncertný majster u grófa Agostina Littu v Miláne, potom študoval u G. B. Martiniho v Bologni, od 1760 organista v milánskej katedrále. Od 1762 pôsobil v Londýne ako Saxon Master of Music, kde uviedol svoju operu Orione (1763). Spolupracoval s divadlom v Mannheime, pre ktoré napísal opery Temistocle (1772) a Lucio Silla (1776). Patrí k najvýznamnejším predchodcom viedenského klasicizmu, veľký vplyv mal najmä na inštrumentálnu hudbu. Rozvíjal dynamiku (crescendo a decrescendo) a kantilénové prvky v sonátovom allegre. Vytvoril 11 opier v neapolskom a jednu vo francúzskom slohu (Amadis de Gaule, 1779), vyše 90 symfónií, inštrumentálne koncerty a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Bach, Johann Christian [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bach-johann-christian