Bach, Carl Philipp Emanuel

Text hesla

Bach, Carl Philipp Emanuel, nazývaný berlínsky, resp. hamburský Bach, 8. 3. 1714 Weimar – 14. 12. 1788 Hamburg — nemecký skladateľ a klavirista. Syn J. S. Bacha. Hudbu študoval u otca, potom v Lipsku, 1740 sa stal komorným čembalistom kráľa Fridricha II. v Berlíne. Od 1767 hudobný riaditeľ v Hamburgu. Slohovo vyšiel z prísnej kontrapunktickej techniky svojho otca, v Berlíne sa stal však jedným z najdôležitejších predchodcov viedenského klasicizmu. Vynikajúci improvizátor. Jeho tvorba obsahuje asi 200 klavírnych, resp. čembalových sonát, sonatín a fantázií, organové skladby, vyše 50 klavírnych koncertov, 30 triových sonát, kvartetá, motetá, pašie a i. Jeho dielo Pokus o pravdivé umenie klavírnej hry (Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 2 zväzky, 1753 a 1762) je dokumentom o klavírnej technike a interpretácii v 18. storočí.

Zverejnené v auguste 1999.

Bach, Carl Philipp Emanuel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bach-carl-philipp-emanuel