Bacewiczová, Grażyna

Text hesla

Bacewiczová [-vičo-], Grażyna, 5. 2. 1909 Lodž – 17. 1. 1969 Varšava — poľská skladateľka a huslistka. Študovala vo Varšave u K. Sikorského, v Paríži u N. Boulangerovej, husle u A. Tourreta a C. Flescha. Od 1954 sa venovala výlučne komponovaniu. Spočiatku sa orientovala na neoklasické konvencie, neskôr si osvojila štylistické prvky európskej avantgardy a novodobej poľskej skladateľskej školy. Jej skladateľský štýl charakterizuje vybrúsená koncertantná virtuozita. Diela: Symfonické variácie, Hudba pre sláčiky, trúbky a bicie nástroje, Koncert pre sláčikový orchester, Musica sinfonica, 7 husľových koncertov, 7 sláčikových kvartet a i. Úspešný bol jej balet Zo sedliaka kráľ (Z chłopa król, 1954).

Text hesla

Bacewiczová [-vičo-], Grażyna, 5. 2. 1909 Lodž – 17. 1. 1969 Varšava — poľská skladateľka a huslistka. Študovala vo Varšave u K. Sikorského, v Paríži u N. Boulangerovej, husle u A. Tourreta a C. Flescha. Od 1954 sa venovala výlučne komponovaniu. Spočiatku sa orientovala na neoklasické konvencie, neskôr si osvojila štylistické prvky európskej avantgardy a novodobej poľskej skladateľskej školy. Jej skladateľský štýl charakterizuje vybrúsená koncertantná virtuozita. Diela: Symfonické variácie, Hudba pre sláčiky, trúbky a bicie nástroje, Koncert pre sláčikový orchester, Musica sinfonica, 7 husľových koncertov, 7 sláčikových kvartet a i. Úspešný bol jej balet Zo sedliaka kráľ (Z chłopa król, 1954).

Zverejnené v auguste 1999.

Bacewiczová, Grażyna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bacewiczova-grazyna