Babušek, František

Text hesla

Babušek, František, 5. 11. 1905 Bratislava – 13. 10. 1954 tamže — slovenský skladateľ a dirigent. Študoval hru na kontrabase, skladbu u J. Suka, J. Křičku a V. Nováka, dirigovanie u P. Dědečka. R. 1931 – 38 člen rozhlasového orchestra v Prahe, od 1939 dirigent, 1942 – 52 šéfdirigent symfonického orchestra bratislavského rozhlasu, hosťoval aj v Slovenskej filharmónii. Zaslúžil sa o umelecký rast orchestra a o uvádzanie súčasných slovenských skladateľov v rozhlase i na verejných koncertoch. Ako skladateľ vyšiel z českej kompozičnej školy, blízky bol najmä J. Křičkovi. Diela: Slovenská rapsódia (1930), Passacaglia (Rondo) pre organ a orchester (1938), Noneto (1940), Prelúdium pre sláčiky (1948), Koncert pre klavír a orchester d mol (1950), kantáta Pieseň života (1951) a i.

Text hesla

Babušek, František, 5. 11. 1905 Bratislava – 13. 10. 1954 tamže — slovenský skladateľ a dirigent. Študoval hru na kontrabase, skladbu u J. Suka, J. Křičku a V. Nováka, dirigovanie u P. Dědečka. R. 1931 – 38 člen rozhlasového orchestra v Prahe, od 1939 dirigent, 1942 – 52 šéfdirigent symfonického orchestra bratislavského rozhlasu, hosťoval aj v Slovenskej filharmónii. Zaslúžil sa o umelecký rast orchestra a o uvádzanie súčasných slovenských skladateľov v rozhlase i na verejných koncertoch. Ako skladateľ vyšiel z českej kompozičnej školy, blízky bol najmä J. Křičkovi. Diela: Slovenská rapsódia (1930), Passacaglia (Rondo) pre organ a orchester (1938), Noneto (1940), Prelúdium pre sláčiky (1948), Koncert pre klavír a orchester d mol (1950), kantáta Pieseň života (1951) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Babušek, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babusek-frantisek