Babrios

Text hesla

Babrios, genitív Babria, koniec 2. stor. — grécky bájkar asi rímskeho pôvodu. V zbierke Ezopovské jambické bájky (Mythiamboi Aisópeioi) zveršoval v choliamboch pôvodné bájky v próze od ​Ezopa.

Zverejnené v auguste 1999.

Babrios [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babrios