Babjak, Martin

Text hesla

Babjak, Martin, 15. 9. 1960 Banská Bystrica — slovenský spevák (barytón), syn Š. Babjaka. R. 1980 – 85 študoval spev na bratislavskom konzervatóriu u I. Černeckej a na speváckej škole pri La Scale v Miláne. R. 1987 – 89 sólista opery v Banskej Bystrici, 1989 – 2006 Opery SND v Bratislave, od 2006 v slobodnom povolaní. R. 1992 laureát Pavarottiho súťaže vo Philadelphii, 1995 s D. Buranovským získal Cenu kritiky na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline. K jeho profilujúcim postavám patrí Marcello (Bohéma), Onegin (Eugen Onegin), Escamillo (Carmen), Jago (Othello), Nechľudov (Vzkriesenie) a i. Venuje sa aj koncertnému spevu.

Text hesla

Babjak, Martin, 15. 9. 1960 Banská Bystrica — slovenský spevák (barytón), syn Š. Babjaka. R. 1980 – 85 študoval spev na bratislavskom konzervatóriu u I. Černeckej a na speváckej škole pri La Scale v Miláne. R. 1987 – 89 sólista opery v Banskej Bystrici, 1989 – 2006 Opery SND v Bratislave, od 2006 v slobodnom povolaní. R. 1992 laureát Pavarottiho súťaže vo Philadelphii, 1995 s D. Buranovským získal Cenu kritiky na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline. K jeho profilujúcim postavám patrí Marcello (Bohéma), Onegin (Eugen Onegin), Escamillo (Carmen), Jago (Othello), Nechľudov (Vzkriesenie) a i. Venuje sa aj koncertnému spevu.

Zverejnené v auguste 1999.

Babjak, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babjak-martin