Babbitt, Milton

Text hesla

Babbitt [bebit], Milton, 10. 5. 1916 Philadelphia – 29. 1. 2011 Princeton, New Jersey — americký skladateľ a matematik. Pôsobil ako profesor na univerzite v Princetone, kde 1959 založil Electronic Music Center, na Kolumbijskej univerzite, na Juilliard School v New Yorku, ďalej v Darmstadte a v Salzburgu.

Jeden z predstaviteľov americkej hudobnej avantgardy, autor rozsiahlej a štýlovo mnohostrannej tvorby orientovanej najmä na experimenty so syntetickým zvukovým materiálom, začiatkom 60. rokov 20. stor. ako jeden z prvých začal v tvorbe používať syntetizátor. Podieľal sa na americkej hudbe tretieho prúdu. Tvorca tonálneho serializmu, ktorý aplikoval vo viacerých dielach. Dielo: Correspondences pre sláčikový orchester, Envoi pre klavír, elektroakustické skladby, filmová hudba a i. Autor práce Funkcia štrukturálneho zloženia v 12-tónovej stupnici (The Function of Set Structure in the Twelve-Tone-System, 1946).

Zverejnené v auguste 1999.

Babbitt, Milton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babbitt-milton