Babbitt, Irving

Text hesla

Babbitt [bebit], Irving, 2. 8. 1865 Dayton, Ohio – 15. 7. 1933 Cambridge, Massachusetts — americký literárny vedec. Pôsobil na Harvardovej univerzite, od 1912 profesor francúzskej literatúry. Venoval sa štúdiu klasických literatúr, najmä francúzskeho klasického písomníctva. Hlásal osobnú a spoločenskú disciplinovanosť, zavrhoval osobnú citovosť a tvorbu súčasníkov. Hlavné diela: Rousseau a romantizmus (Rousseau and Romanticism, 1919), Demokracia a vodcovstvo (Democracy and Leadership, 1924).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. júna 2017.

Babbitt, Irving [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babbitt-irving