Babadžaňan, Arno Aruťunovič

Text hesla

Babadžaňan, Arno Aruťunovič, 22. 1. 1921 Jerevan – 11. 11. 1983 Moskva — arménsky skladateľ a klavirista. Študoval v Jerevane a Moskve u V. Šebalina a K. N. Igumnova. Od 1950 pôsobil na konzervatóriu v Jerevane. Autor svojho času populárnych skladieb Hrdinská balada pre klavír a orchester, klavírneho, husľového a violončelového koncertu, filmovej hudby a početných piesní.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. novembra 2016.

Babadžaňan, Arno Aruťunovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babadzanan-arno-arutunovic