Báb el-Mandeb

Text hesla

Báb el-Mandeb — prieliv medzi Červeným morom a Adenským zálivom Arabského mora; dĺžka 109 km, minimálna šírka 26 km, minimálna hĺbka na plavebnej dráhe 31 m. Ostrovom Perim je rozdelený na dve časti. Cez prieliv Báb el-Mandeb a Suezský prieplav vedie najkratšia morská cesta z Európy do vých. a juž. Ázie a Austrálie.

Text hesla

Báb el-Mandeb — prieliv medzi Červeným morom a Adenským zálivom Arabského mora; dĺžka 109 km, minimálna šírka 26 km, minimálna hĺbka na plavebnej dráhe 31 m. Ostrovom Perim je rozdelený na dve časti. Cez prieliv Báb el-Mandeb a Suezský prieplav vedie najkratšia morská cesta z Európy do vých. a juž. Ázie a Austrálie.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Báb el-Mandeb [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bab-el-mandeb