auxíliá

Text hesla

auxíliá [lat.], lat. auxilia, lat. jednotné číslo auxilium — pomocné jednotky, ktoré do rímskeho vojska poskytovali najprv italické kmene, neskôr obyvatelia provincií alebo spojenci. Boli vyzbrojené špeciálnymi zbraňami podľa svojich národných zvyklostí (napr. baleárski prakovníci, africkí jazdci na ťavách, lukostrelci z Kréty a i.).

Zverejnené v auguste 1999.

Auxíliá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/auxilia