automatofón

Text hesla

automatofón [gr.] — neelektrifikované zariadenie používané v minulosti na mechanickú produkciu hudby; hrací stroj. Automatofóny môžu byť napr. idiofóny (polyfóny, zvonkohry), aerofóny (kolovrátky, flautové hodiny, vtáčí spev), chordofóny (Aiolove harfy, pianoly). Skladajú sa z pohonného (ručný, perový, pneumatický), riadiaceho (kolíkový valec, dierkovaný kartón) a zvučiaceho systému (zvony, píšťaly). Prototypom mechanizovaného aerofónu je verklík.

Zverejnené v auguste 1999.

Automatofón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/automatofon