Aurelius Victor, Sextus

Text hesla

Aurelius Victor [vik-], Sextus, 4. stor. n. l. — rímsky historik. Pochádzal z Afriky, zastával rôzne úrady, napokon sa stal správcom Panónie a prefektom mesta Rím. Po skončení úradníckej kariéry sa venoval historiografii a po 360 vydal historický spis Cisári (Caesares), v ktorom zachytil životopisy rímskych cisárov od Augusta po Konštantína II. S jeho menom sa spájajú aj spisy Pôvod rímskeho národa (Origo gentis Romanae) a O slávnych mužoch (De viris illustribus).

Text hesla

Aurelius Victor [vik-], Sextus, 4. stor. n. l. — rímsky historik. Pochádzal z Afriky, zastával rôzne úrady, napokon sa stal správcom Panónie a prefektom mesta Rím. Po skončení úradníckej kariéry sa venoval historiografii a po 360 vydal historický spis Cisári (Caesares), v ktorom zachytil životopisy rímskych cisárov od Augusta po Konštantína II. S jeho menom sa spájajú aj spisy Pôvod rímskeho národa (Origo gentis Romanae) a O slávnych mužoch (De viris illustribus).

Zverejnené v auguste 1999.

Aurelius Victor, Sextus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aurelius-victor-sextus