Aurelianus, Lucius Domitius

Text hesla

Aurelianus, Lucius Domitius, genitív Aureliana, 9. 9. 214 Sirmium, dnes Sremska Mitrovica – 275 — rímsky cisár (od 270). Obnovil jednotu Rímskej ríše, zastavil postup Gótov v Panónii a Alamanov v severnej Itálii. Z obavy pred ohrozením Ríma barbarmi dal vybudovať nové hradby, ktoré sa zachovali dodnes. Porazil palmýrsku kráľovnú Zénobiu a k Rímskej ríši pripojil východné provincie. Zlomil moc galského uzurpátora Tetrika (Tetricus), zlikvidoval Galské cisárstvo a pripojil k Rímskej ríši aj západné provincie, začo dostal titul obnoviteľ ríše (restitutor orbis). Musel však opustiť Dáciu (prvá provincia, ktorú Rimania stratili). R. 274 s cieľom vytvoriť jednotné náboženstvo v celej Rímskej ríši obnovil (na krátky čas) kult Neporaziteľného Slnka (Deus Sol Invictus), ktorého slávnosť pripadala na 25. december, a zaviedol nové kolégium pontifikov (pontifices Solis).

Aurelianov životopis sa zachoval v diele Historia Augusta.

Zverejnené v auguste 1999.

Aurelianus, Lucius Domitius [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aurelianus-lucius-domitius