aulódia

Text hesla

aulódia [gr.] — v antickej gréckej hudbe spev sprevádzaný hrou na aulose na rozdiel od sólovej hry na aulose nazývanej auletika. Aulódia v starom Grécku pozostávala z melódií nazývaných nomos, ktoré sa spievali na počesť boha Apolóna. Ich tvorcami boli Marsyas, jeho žiaci Plumpos a Kratés, ako aj Terpandros z Antissy (Lesbos).

Auletické melódie hrané sólovo na aulose sa nazývali aj polykefalos alebo harmateios.

Zverejnené v auguste 1999.

Aulódia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aulodia