Auer, Leopold von

Text hesla

Auer, Leopold von, 7. 6. 1845 Veszprém – 15. 7. 1930 Loschwitz pri Drážďanoch, pochovaný v New Yorku — maďarský huslista a pedagóg. Študoval v Budapešti, vo Viedni a v Hannoveri (o. i. u J. Joachima). R. 1863 koncertný majster v Düsseldorfe, 1866 v Hamburgu a 1868 v Petrohrade, kde vyučoval na konzervatóriu. K jeho žiakom patril o. i. J. Heifetz, N. Milstein a E. Zimbalist. P. I. Čajkovskij mu venoval svoj Husľový koncert. Neskôr pôsobil v New Yorku a Drážďanoch.

Autor prác Moja škola hry na husliach (Violin Playing as I Teach It, 1921), Môj život v hudbe (My Long Life in Music, 1923), Majstrovské husľové diela a ich interpretácia (Violin Master Works and Their Interpretation, 1925).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

Auer, Leopold von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/auer-leopold-von