Attalos II. Filadelfos

Text hesla

Attalos II. Filadelfos (Milujúci brata), 220 pred n. l. – 138 pred n. l. — kráľ v Pergame (od 160 pred n. l.), syn Attala I. Sótéra. Na trón nastúpil po smrti svojho staršieho brata Eumena II. ako regent jeho nedospelého syna Attala III. Filométora. Podporoval Rimanov v tretej macedónskej vojne (171 – 168 pred n. l.) a pri dobytí Korintu (146 pred n. l.). Bol veľkým priateľom Atén, kde nechal vo východnej časti agory postaviť poschodové stĺporadie (Attalova stoa), ktoré lemovalo trhové miesto. Za jeho vlády (podľa niektorých zdrojov už počas vlády Eumena II.) bol dokončený monumentálny Diov oltár známy ako Pergamský oltár (dnes v Štátnych múzeách v Berlíne). V Efeze dal vyčistiť prístav zanesený pieskom a bahnom a založil mesto Antalya (Attalia).

Zverejnené v auguste 1999.

Attalos II. Filadelfos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/attalos-ii-filadelfos