atropín

Text hesla

atropín [gr.] — alkaloid odvodený od tropánu. Biely prudko jedovatý kryštalický prášok. Obsahujú ho najmä rody ľuľkovec (Atropa), durman (Datura) a blen (Hyoscyamus). Pôsobí podobne ako parasympatolytiká, má povzbudivý účinok na centrálnu nervovú sústavu, pôsobí na žľazy s vnútorným vylučovaním. Používa sa ako liek na uvoľnenie kŕčov, v očnom lekárstve na vyvolanie mydriázy (rozšírenie zreničiek), pri niektorých poruchách srdcového rytmu, pred celkovou anestéziou, pri otravách organofosfátmi ap.

Text hesla

atropín [gr.] — alkaloid odvodený od tropánu. Biely prudko jedovatý kryštalický prášok. Obsahujú ho najmä rody ľuľkovec (Atropa), durman (Datura) a blen (Hyoscyamus). Pôsobí podobne ako parasympatolytiká, má povzbudivý účinok na centrálnu nervovú sústavu, pôsobí na žľazy s vnútorným vylučovaním. Používa sa ako liek na uvoľnenie kŕčov, v očnom lekárstve na vyvolanie mydriázy (rozšírenie zreničiek), pri niektorých poruchách srdcového rytmu, pred celkovou anestéziou, pri otravách organofosfátmi ap.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Atropín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atropin