Atbara

Text hesla

Atbara, arabsky ’Atbara, oficiálny prepis Atbarah — mesto v severovýchodnom Sudáne vo federálnom štáte Níl (Nahr an-Nil) pri ústí rieky Atbara do Nílu; 140-tis. obyvateľov (2010). Obchodné stredisko. Rozvinulo sa po 1920 ako dôležitý železničný a cestný uzol. Priemysel cementársky, potravinársky, energetický, závody na opravu železničných vagónov a rušňov. Železničný uzol, letisko.

Text hesla

Atbara, arabsky ’Atbara, oficiálny prepis Atbarah — mesto v severovýchodnom Sudáne vo federálnom štáte Níl (Nahr an-Nil) pri ústí rieky Atbara do Nílu; 140-tis. obyvateľov (2010). Obchodné stredisko. Rozvinulo sa po 1920 ako dôležitý železničný a cestný uzol. Priemysel cementársky, potravinársky, energetický, závody na opravu železničných vagónov a rušňov. Železničný uzol, letisko.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. augusta 2016.

citácia

Atbara [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/atbara