astrobiológia

Text hesla

astrobiológia [gr.], exobiológia — hraničná vedná disciplína skúmajúca možnosti existencie života, biologické podmienky jeho vzniku a udržania sa, jeho možné formy a prejavy v mimozemskom priestore. V rámci slnečnej sústavy sa zameriava najmä na planéty zemského typu a mesiace Marsu a obrích planét, kde je okrem nepriameho výskumu možný aj priamy výskum materiálu z týchto telies. V poslednom období zaznamenala astrobiológia veľkých rozmach vďaka štúdiu podmienok na novoobjavovaných planétach iných hviezd (exoplanétach).

Text hesla

astrobiológia [gr.], exobiológia — hraničná vedná disciplína skúmajúca možnosti existencie života, biologické podmienky jeho vzniku a udržania sa, jeho možné formy a prejavy v mimozemskom priestore. V rámci slnečnej sústavy sa zameriava najmä na planéty zemského typu a mesiace Marsu a obrích planét, kde je okrem nepriameho výskumu možný aj priamy výskum materiálu z týchto telies. V poslednom období zaznamenala astrobiológia veľkých rozmach vďaka štúdiu podmienok na novoobjavovaných planétach iných hviezd (exoplanétach).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astrobiológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astrobiologia