aspirácia

Text hesla

aspirácia [lat.] —

1. jaz. prídych, prídychová výslovnosť záverových spoluhlások (okluzív), napr. k (h), g (h); krátky trecí šum, ktorý vzniká prevažne v základnom mieste tvorenia danej hlásky tak, že sa predĺži okamih explózie. Pre aspiračné spoluhlásky (v slovenčine nejestvujú) je charakteristická otvorená hlasivková štrbina (rima glottidis) bezprostredne po odznení záveru;

2. lek. aspiratio, vdýchnutie cudzieho telesa do dýchacích ciest najčastejšie u detí (potrava, hračka ap.). Vyskytuje sa aj pri opitosti alebo v bezvedomí. Nebezpečná je aspirácia vývratkov v spánku (môže byť príčinou úmrtia zdravých dojčiat). Za priaznivých okolností postihnutý väčšiu časť aspirovanej potravy alebo vývratkov vykašle, inokedy je potrebné odsať alebo mechanicky odstrániť obsah ústnej dutiny. Pri aspirácii tuhých telies a upchatí dýchacích ciest sa cudzie teleso odstráni úderom do chrbta medzi lopatky, prudkým stlačením hornej časti brucha alebo pomocou bronchoskopu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aspirácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aspiracia