aspergil

Text hesla

aspergil [lat.], Aspergillus — rod z kmeňa vreckaté huby (Ascomycota), trieda Eurotiomycetes, rad Eurotiales, čeľaď paplesňovité. Saprotrofické druhy s askohyméniovým vývinom plodnice. Z mycélia (podhubia) vyrastajú nerozkonárené špeciálne vlákna, na ktorých sa tvoria nepohlavné spóry, konídiofory, s kyjačikovito zhrubnutým koncom, na ktorých sedia primárne sterigmy s fľaškovitými sekundárnymi sterigmami s retiazkovito sa oddeľujúcimi nepohlavnými výtrusmi (konídiami).

Aspergil sivý (Aspergillus glaucus) tvorí sivasté plesňovité povlaky na chlebe, ovocí, zaváraninách, vlhkých rastlinách v herbároch a i., aspergil čierny (Aspergillus niger) spôsobuje čierne povlaky na potravinách, aspergil ryžový (Aspergillus oryzae) vytvára enzým používaný na výrobu ryžového vína (saké), Aspergillus fumigatus rastie na hnijúcich rastlinných zvyškoch, spôsobuje zápaly dýchacích ciest, očnej rohovky, ušného bubienka. Niektoré druhy rodu sú parazity vyvolávajúce rôzne ochorenia rastlín, respektíve mykózy u človeka a pri živočíchoch, viaceré sa využívajú v biotechnológiách na výrobu organických kyselín a enzýmov, niektoré produkujú antibiotiká.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. februára 2018.

Aspergil [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aspergil