aspekt

Text hesla

aspekt [lat.] — stanovisko, hľadisko pri posudzovaní určitej veci, javu ap.;

1. astron. konštelácia; význačná poloha nebeského telesa vzhľadom na Slnko z pohľadu pozorovateľa na Zemi. Hlavnými aspektmi sú konjunkcia, opozícia, elongácia a kvadratúra. Používajú sa na charakterizovanie podmienok pozorovateľnosti nebeských telies;

2. fytocenolog. aspekt spoločenstva — prejav prevahy určitého druhu alebo skupiny druhov v určitom úseku vegetačného obdobia (aspekt žltokvitnúcej púpavy na zelenej lúke); vzhľad spoločenstva charakteristický pre určité obdobie roka (napr. kvitnutím niektorých rastlín, prítomnosťou alebo aktivitou živočíchov). Rozlišujú sa zimný, hiemálny (november – marec), predjarný, praevernálny (marec – apríl), jarný, vernálny (máj – začiatok júna), letný, aestiválny (stred júna – stred júla), neskoroletný, serotinálny (stred júla – stred septembra) a jesenný, autumnálny (september – október) aspekt;

3. jaz. → slovesný vid.

Zverejnené v auguste 1999.

Aspekt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aspekt