Asparuch

Text hesla

Asparuch, aj Isperich, Isperik, Ispor, asi 644 – 700 — prvý panovník a zakladateľ Bulharskej ríše, syn chána Kubrata. Previedol časť turkických Bulharov (Protobulharov) do dunajskej delty, odtiaľ podnikal nájazdy na územie dnešnej Dobrudže a ovládol vtedajšie byzantské teritóriá v sev. časti Balkánu i miestne viac-menej nezávislé slovanské kmene. Po uzavretí mieru s Byzantskou ríšou (682) bol i formálne uznaný za panovníka nového bulharského štátu.

Zverejnené v auguste 1999.

Asparuch [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asparuch