askospóra

Text hesla

askospóra [gr.] — pohlavná spóra (výtrus) vyšších vreckatých húb (z pododdelenia Ascomycotina), ktorá sa tvorí v špecializovanej štruktúre, vo vrecku, askuse, obsahujúcom zvyčajne 8 askospór. Askospóra môže byť jednobunková, dvojbunková, múrovitá alebo vláknitá, bezfarebná alebo sfarbená, prípadne so slizovým obalom či na povrchu skulptúrovaná, rozširuje sa vetrom, vodou, živočíchmi. Predpokladom jej vzniku je splynutie jadier 2 haploidných buniek opačného pohlavného typu a nasledujúce meiotické delenie.

Zverejnené v auguste 1999.

Askospóra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/askospora