Asenovci

Text hesla

Asenovci — bulharská panovnícka dynastia (1187 – 1280). Asen I., ? – 1196 (zavraždený) — bulharský cár (od 1187). Pochádzal z bojarskej rodiny bulharsko-kumánskeho pôvodu. R. 1186 povstal spolu s bratom Petrom (? – 1197) proti oslabenej Byzantskej ríši, ktorá musela 1187 uznať nezávislosť Bulharov. Za sídlo obnovenej (druhej) Bulharskej ríše vybral mesto Veliko Tărnovo, kde sa dal aj korunovať; Asen II., aj Ivan Asen II., okolo 1190 – 1241 — bulharský cár (od 1218), syn Asena I. R. 1230 zvíťazil v bitke pri Klokotnici nad Epirským despotátom. Počas jeho vlády zaznamenala Bulharská ríša najväčší rozkvet, bola vedúcou mocnosťou na Balkáne, zavedenie vlastnej cirkevnej správy.

Zverejnené v auguste 1999.

Asenovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asenovci