Ásansól

Text hesla

Ásansól — mesto v severových. Indii v členskom štáte Západné Bengálsko v doline rieky Dámódar; 1,243 mil. obyvateľov (2011). Stredisko ťažby uhlia, ktoré je základom rozsiahleho oceliarskeho priemyslu. Leží v jednej z najvýznamnejších oblastí ťažkého priemyslu Indie. Neďaleký priemyselný komplex Kultí-Burnpur patrí medzi najväčšie oceliarne v krajine. Priemysel hutnícky (výroba hliníka), textilný, sklársky, strojársky (o. i. montáž lokomotív), papiernický. Železničný uzol na trase Kalkata – Dillí.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. decembra 2016.

Ásansól [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asansol