Asafiev, Boris Vladimirovič

Text hesla

Asafiev, Boris Vladimirovič, pseudonym Igor Glebov, 29. 7. 1884 Petrohrad – 27. 1. 1949 Moskva — ruský muzikológ a skladateľ. Prednášal muzikológiu na petrohradskom a moskovskom konzervatóriu. Zakladateľ modernej ruskej muzikológie, autor teórie intonácie, ktorú rozvinul v práci Hudobná forma ako proces (Muzykaľnaja forma kak process, 2 zväzky, 1930 – 47). Autor baletov Plamene Paríža (1923), Bachčisarajská fontána (1934) a Kaukazský zajatec (1938).

Text hesla

Asafiev, Boris Vladimirovič, pseudonym Igor Glebov, 29. 7. 1884 Petrohrad – 27. 1. 1949 Moskva — ruský muzikológ a skladateľ. Prednášal muzikológiu na petrohradskom a moskovskom konzervatóriu. Zakladateľ modernej ruskej muzikológie, autor teórie intonácie, ktorú rozvinul v práci Hudobná forma ako proces (Muzykaľnaja forma kak process, 2 zväzky, 1930 – 47). Autor baletov Plamene Paríža (1923), Bachčisarajská fontána (1934) a Kaukazský zajatec (1938).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. júna 2016.

citácia

Asafiev, Boris Vladimirovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asafiev-boris-vladimirovic