Aruťuňan, Alexander Grigorjevič

Text hesla

Aruťuňan, Alexander Grigorjevič, 23. 9. 1920 Jerevan – 28. 3. 2012 tamže — arménsky hudobný skladateľ a klavirista.

Študoval v Jerevane a Moskve, od 1954 bol riaditeľom Arménskej štátnej filharmónie. Písal angažovanú hudbu určenú širokému publiku, popularitu si získali koncerty pre trúbku, klavír, koloratúrny soprán a Klavírne concertino. Je autorom početných piesní a hudby k filmom.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 18. januára 2021.

Aruťuňan, Alexander Grigorjevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arutunan-alexander-grigorjevic