Artemision

Text hesla

Artemision — mys na severnom pobreží ostrova Eubója, na ktorom stál chrám bohyne Artemidy. Počas grécko-perzských vojen tam 480 pred n. l. grécke loďstvo zastavilo postup perzského loďstva. Súčasne sa však Peržania Efialtovou zradou dostali cez priesmyk Termopyly do stredného Grécka a obsadili Atiku. Grécke loďstvo sa z Artemisia stiahlo na juh ku Korintskej šiji a pri ostrove Salamína zvíťazilo nad Peržanmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Artemision [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/artemision