Artemisia

Text hesla

Artemisia — manželka halikarnaského panovníka Mausóla. Po jeho smrti dala nad jeho hrobom postaviť Mausoleion, jeden zo siedmich divov sveta (odtiaľ → mauzóleum).

Text hesla

Artemisia — manželka halikarnaského panovníka Mausóla. Po jeho smrti dala nad jeho hrobom postaviť Mausoleion, jeden zo siedmich divov sveta (odtiaľ → mauzóleum).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Artemisia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/artemisia