Artaxerxés I. Makrocheir

Text hesla

Artaxerxés I. Makrocheir (Dlhoruký), genitív Artaxerxa, staroperzsky Artachšathra, ? – 425 pred n. l. Súzy — perzský kráľ (465 – 425 pred n. l.) z dynastie Achajmenovcov, syn Xerxa I., vnuk Dareia I. Veľkého, otec Dareia II. a Xerxa II. Na trón nastúpil po zavraždení otca i staršieho brata Dareia (menovca Artaxerxovho deda i syna) obľúbencom Artabanom. Po porážke pri Salamíne na Cypre (450 pred n. l.) uzavrel s Grékmi Kalliov mier (449 pred n. l.), ktorým sa skončili grécko-perzské vojny a ktorým priznal samostatnosť gréckym mestám na pobreží Malej Ázie. Vo vnútornej politike musel bojovať proti separatistickým snahám niektorých oblastí.

Zverejnené v auguste 1999.

Artaxerxés I. Makrocheir [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/artaxerxes-i-makrocheir