Arrianos

Text hesla

Arrianos, genitív Arriana, lat. Flavius Arrianus, asi 95 Nikomédia, Bitýnia – 175 Atény — grécky historik. Autor diela Alexandrova výprava (Anabasis Alexandru) o výbojoch Alexandra III. Veľkého; väčšina jeho historických diel sa nazachovala. Filozofické spisy Epiktétove rozpravy (Diatribai Epiktétu) a Epiktétova rukoväť (Encheiridion Epiktétu) zhŕňajú náuku jeho stoického učiteľa. V literárnej činnosti napodobňoval Xenofónta.

Zverejnené v auguste 1999.

Arrianos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arrianos