Arrau, Claudio

Text hesla

Arrau, Claudio, 6. 2. 1903 Chillán – 9. 6. 1991 Mürzzuschlag, Rakúsko — čilský klavirista. Študoval na konzervatóriu v Berlíne u M. Kraussa, 1918 absolvoval prvé európske turné. Po 1. svetovej vojne profesor na konzervatóriu v Berlíne, 1921 sa vrátil do Čile, 1924 debutoval s Bostonským symfonickým orchestrom. R. 1929 víťaz medzinárodnej súťaže v Ženeve, v 30. rokoch 20. stor. dosiahol úspech predvedením kompletných diel J. S. Bacha, klavírnych diel W. A. Mozarta a L. van Beethovena v Berlíne a vo Viedni. V tomto čase sa intenzívne venoval aj hudbe R. Schumanna, F. Liszta a F. Chopina. Po úspechu recitálu v Carnegie Hall sa 1941 usadil v USA. Pri príležitosti 200. výročia narodenia L. van Beethovena usporiadal v Bonne sériu koncertov.

Jeho hru charakterizovala dokonalá klavírna technika, hlboká a presvedčivá umelecká výpoveď a rešpektovanie základných štýlových čŕt skladateľa.

Text hesla

Arrau, Claudio, 6. 2. 1903 Chillán – 9. 6. 1991 Mürzzuschlag, Rakúsko — čilský klavirista. Študoval na konzervatóriu v Berlíne u M. Kraussa, 1918 absolvoval prvé európske turné. Po 1. svetovej vojne profesor na konzervatóriu v Berlíne, 1921 sa vrátil do Čile, 1924 debutoval s Bostonským symfonickým orchestrom. R. 1929 víťaz medzinárodnej súťaže v Ženeve, v 30. rokoch 20. stor. dosiahol úspech predvedením kompletných diel J. S. Bacha, klavírnych diel W. A. Mozarta a L. van Beethovena v Berlíne a vo Viedni. V tomto čase sa intenzívne venoval aj hudbe R. Schumanna, F. Liszta a F. Chopina. Po úspechu recitálu v Carnegie Hall sa 1941 usadil v USA. Pri príležitosti 200. výročia narodenia L. van Beethovena usporiadal v Bonne sériu koncertov.

Jeho hru charakterizovala dokonalá klavírna technika, hlboká a presvedčivá umelecká výpoveď a rešpektovanie základných štýlových čŕt skladateľa.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arrau, Claudio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arrau-claudio