arpeggio

Text hesla

arpeggio [-pedžo; tal.] — spôsob hry, pri ktorej sa jednotlivé tóny akordu hrajú rýchlo za sebou. Pri zápise sa pri slede tónov zdola nahor označuje arpeggio zvislou vlnitou čiarou pred akordom, pri smere zhora nadol navyše aj šípkou. Arpeggio je možné vypísať aj tenším typom nôt v presných rytmických hodnotách.

Popis ilustrácie

Arpeggio

Zverejnené v auguste 1999.

Arpeggio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arpeggio