Arnulf Korutánsky

Text hesla

Arnulf Korutánsky, okolo pol. 9. stor. – 8. 12. 899 Regensburg — východofranský kráľ (od 887) a posledný cisár z dynastie Karolovcov (od 896), syn Karolmana. Od 876 markgróf Korutánska a Panónie, kráľom sa stal po zvrhnutí Karola III. Tučného. Počas svojej vlády sa usiloval zabrániť vnútornému rozpadu ríše na samostatné vojvodstvá. R. 891 porazil na Dijle Normanov a opakovane bojoval proti Veľkej Morave. Pri jednom z výbojov proti Svätoplukovi I. (892) použil aj maďarské vojsko, ktoré sa potom obrátilo proti jeho ríši. Bojoval aj v Itálii a za pomoc pápežovi Formosovi proti Widovi Spoletskému (Guido II.) získal 896 cisársku korunu.

Text hesla

Arnulf Korutánsky, okolo pol. 9. stor. – 8. 12. 899 Regensburg — východofranský kráľ (od 887) a posledný cisár z dynastie Karolovcov (od 896), syn Karolmana. Od 876 markgróf Korutánska a Panónie, kráľom sa stal po zvrhnutí Karola III. Tučného. Počas svojej vlády sa usiloval zabrániť vnútornému rozpadu ríše na samostatné vojvodstvá. R. 891 porazil na Dijle Normanov a opakovane bojoval proti Veľkej Morave. Pri jednom z výbojov proti Svätoplukovi I. (892) použil aj maďarské vojsko, ktoré sa potom obrátilo proti jeho ríši. Bojoval aj v Itálii a za pomoc pápežovi Formosovi proti Widovi Spoletskému (Guido II.) získal 896 cisársku korunu.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Arnulf Korutánsky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arnulf-korutansky