Arminius

Text hesla

Arminius, genitív Arminia, nem. Hermann, medzi 18 – 16 pred n. l. – 19 (podľa iných zdrojov 21) n. l. — germánsky náčelník z kmeňa Cheruskov. Slúžil v rímskom vojsku, získal rímske občianske práva, bol povýšený do jazdeckého stavu (eques). Po návrate do Germánie sa stal náčelníkom a s ďalšími kmeňmi 9 n. l. úplne zničil tri rímske légie pod velením P. Quinctilia Vara v Teutoburskom lese. Táto porážka, napriek jednotlivým neskorším rímskym víťazstvám, stanovila v konečnom dôsledku hranicu Rímskej ríše na rieke Rýn. Po úspešnej vojne proti spojencovi Rimanov, markomanskému náčelníkovi Marobudovi (od 17 n. l.), bol počas povstania cheruskej šľachty zavraždený príbuznými.

Zverejnené v auguste 1999.

Arminius [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arminius