Armia Krajowa

Text hesla

Armia Krajowa, Krajinská armáda, aj Domáca armáda, AK — poľská vojenská odbojová organizácia pôsobiaca najmä počas 2. svetovej vojny. Založená v septembri 1939 pod názvom Služba víťazstvu Poľska (Służba Zwycięstwu Polski), od nov. 1939 názov Zväz ozbrojeného boja (Związek Walki Zbrojnej, ZWZ), od 1942 AK. Bola podriadená poľskej exilovej vláde v Londýne, aktívne bojovala proti nemeckej i sovietskej okupácii, viedla povstanie vo Varšave 1. 8. – 2. 10. 1944 (→ varšavské povstania). Vrchnými veliteľmi boli generáli K. Sosnkowski, Stefan Rowecki (*1895, †1944), T. Komorowski a Leopold Okulicki (*1898, †1946). Oficiálne rozpustená 19. 1. 1945, časť jej príslušníkov však odmietla demobilizáciu a ďalej bojovala (až do 1948); po vojne viedla ozbrojený boj proti komunistickej vláde.

Zverejnené v auguste 1999.

Armia Krajowa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/armia-krajowa