Armant

Text hesla

Armant, egypt. Iunej, gr. Hermonthis — archeologická lokalita v Egypte na záp. brehu Nílu asi 20 km juž. od Luxoru. Armant bol strediskom 4. hornoegyptského kraja a hlavným centrom kultu sokolieho boha Montua, ktorého chrám bol v priebehu 2. a 1. tisícročia pred n. l. niekoľkokrát prestavaný a rozšírený. Montuov vplyv postupne narastal a presadil sa aj v priľahlých strediskách – v Medamúde, Tóde a vo Wasete. Sev. od Armantu sa nachádzalo Bucheum, pohrebisko posvätných býkov, s ktorým v priebehu 1. tisícročia pred n. l. Montuov kult splynul.

Zverejnené v auguste 1999.

Armant [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/armant