Armada

Text hesla

Armada, Armada Invencible, Neporaziteľná armáda — španielska flotila vyslaná 1588 Filipom II. proti Anglicku. Mala zničiť jeho loďstvo, a tak pripraviť inváziu na Britské ostrovy. Tvorilo ju 131 lodí a 25 300 mužov pod velením Alonsa de Guzmán El Bueno, vojvodu de Medina-Sidonia (*1550, †1615). Angličania postavili proti nim 140 menších lodí pod velením admirála Charlesa Howarda, grófa z Nottinghamu (*1536, †1624), a sira F. Draka. Prvé boje prebiehali 21. – 24. 7., pričom Angličania útočili, ale vyhýbali sa boju zblízka. K opätovnému stretnutiu prišlo 29. 7., keď sa Angličanom najprv podarilo vyvolať chaos v kotviacej španielskej flotile a potom lepšie manévrovateľnými loďami ostreľovali španielske galeony. Španielske velenie sa rozhodlo pre ústup oboplávaním ostrovov. Pri brehoch Škótska ich zastihla búrka, v ktorej utrpeli ťažké straty. Španielska flotila prišla celkove o 63 lodí a okolo 10-tis. mužov. Tento neúspech predznamenal ústup Španielska z popredia európskej politiky a nástup Anglicka ako svetovej veľmoci.

Text hesla

Armada, Armada Invencible, Neporaziteľná armáda — španielska flotila vyslaná 1588 Filipom II. proti Anglicku. Mala zničiť jeho loďstvo, a tak pripraviť inváziu na Britské ostrovy. Tvorilo ju 131 lodí a 25 300 mužov pod velením Alonsa de Guzmán El Bueno, vojvodu de Medina-Sidonia (*1550, †1615). Angličania postavili proti nim 140 menších lodí pod velením admirála Charlesa Howarda, grófa z Nottinghamu (*1536, †1624), a sira F. Draka. Prvé boje prebiehali 21. – 24. 7., pričom Angličania útočili, ale vyhýbali sa boju zblízka. K opätovnému stretnutiu prišlo 29. 7., keď sa Angličanom najprv podarilo vyvolať chaos v kotviacej španielskej flotile a potom lepšie manévrovateľnými loďami ostreľovali španielske galeony. Španielske velenie sa rozhodlo pre ústup oboplávaním ostrovov. Pri brehoch Škótska ich zastihla búrka, v ktorej utrpeli ťažké straty. Španielska flotila prišla celkove o 63 lodí a okolo 10-tis. mužov. Tento neúspech predznamenal ústup Španielska z popredia európskej politiky a nástup Anglicka ako svetovej veľmoci.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Armada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/armada