Arkas, Mykola

Text hesla

Arkas, Mykola, 7. 1. 1853 Mykolajiv – 26. 9. 1909 tamže — ukrajinský hudobný skladateľ a historik, aktivista v oblasti kultúry a vzdelávania.

Založil a viedol združenie Prosvita (na podporu kultúry a vzdelania). Ťažisko jeho skladateľského odkazu tvorí množstvo sólových piesní, zborov a úprav ľudových piesní. K jeho vrcholným dielam patrí opera Katarína (Kateryna, 1890). Venoval sa aj zbieraniu ľudových piesní. Je autorom historickej práce Dejiny Ukrajiny-Rusi (1908).

Text hesla

Arkas, Mykola, 7. 1. 1853 Mykolajiv – 26. 9. 1909 tamže — ukrajinský hudobný skladateľ a historik, aktivista v oblasti kultúry a vzdelávania.

Založil a viedol združenie Prosvita (na podporu kultúry a vzdelania). Ťažisko jeho skladateľského odkazu tvorí množstvo sólových piesní, zborov a úprav ľudových piesní. K jeho vrcholným dielam patrí opera Katarína (Kateryna, 1890). Venoval sa aj zbieraniu ľudových piesní. Je autorom historickej práce Dejiny Ukrajiny-Rusi (1908).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. decembra 2020.

Arkas, Mykola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arkas-mykola