Arkadios

Text hesla

Arkadios, lat. Arcadius, okolo 377 – 1. 5. 408 — prvý východorímsky cisár (od 395), syn Theodosia I. Veľkého, brat Honoria (západorímsky cisár). Slabý a neschopný panovník, skutočnú moc mali v rukách úradníci a vojvodcovia, do 404 jeho manželka Eudokia.

Text hesla

Arkadios, lat. Arcadius, okolo 377 – 1. 5. 408 — prvý východorímsky cisár (od 395), syn Theodosia I. Veľkého, brat Honoria (západorímsky cisár). Slabý a neschopný panovník, skutočnú moc mali v rukách úradníci a vojvodcovia, do 404 jeho manželka Eudokia.

Zverejnené v auguste 1999.

Arkadios [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/arkadios