Aristagoras

Text hesla

Aristagoras, genitív Aristagora, ? – 497 pred n. l. — tyran (samovládca) v maloázijskom Miléte. V službách perzského panovníka viedol vojenskú výpravu na pomoc aristokratom na ostrove Naxos. Keď sa výprava skončila neúspešne, vyprovokoval 500 pred n. l. povstanie gréckych miest na maloázijskom pobreží proti perzskej nadvláde (→ iónske povstanie). Po prvých úspechoch (vypálené Sardy) boli 499 pred n. l. Gréci porazení, Aristagoras ušiel do Trácie a zahynul pri obliehaní mesta Ennea Hodoi (neskorší názov Amfipolis).

Zverejnené v auguste 1999.

Aristagoras [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aristagoras