Ariosti, Attilio

Text hesla

Ariosti, Attilio, 5. 11. 1666 Bologna – okolo 1729 Anglicko — taliansky skladateľ. R.1697 – 1703 pôsobil v Berlíne, potom vo Viedni, od 1716 v Londýne. Autor asi 25 opier, v ktorých sa prejavoval vplyv J. B. Lullyho a A. Scarlattiho. Vo svojej dobe uznávaný autor, jeho opery sa uvádzali aj v Londýne (súper G. F. Händla). Písal aj oratóriá, kantáty, skladby pre husle, violu a i.

Text hesla

Ariosti, Attilio, 5. 11. 1666 Bologna – okolo 1729 Anglicko — taliansky skladateľ. R.1697 – 1703 pôsobil v Berlíne, potom vo Viedni, od 1716 v Londýne. Autor asi 25 opier, v ktorých sa prejavoval vplyv J. B. Lullyho a A. Scarlattiho. Vo svojej dobe uznávaný autor, jeho opery sa uvádzali aj v Londýne (súper G. F. Händla). Písal aj oratóriá, kantáty, skladby pre husle, violu a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. novembra 2016.

Ariosti, Attilio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ariosti-attilio