Argolida

Text hesla

Argolida, gr. Argolis — čiastočne hornatá krajina v Grécku v severovýchodnej časti Peloponézu v údolí rieky Inachos s úrodnými nížinami. Na západe susedí s Achájou a Arkádiou, na juhu s Lakóniou, na severovýchode je Aiginský záliv. Už v mykénskom období tam existovali významné mestá Argos, Tiryns a Mykény osídlené Achájcami. Časť územia osídlili v 12. – 11. stor. pred n. l. Dóri. Na pobreží vznikli prístavy Epidauros, Nauplia a Troizén, vo vnútrozemí mesto Nemea, v ktorom sa konali nemejské hry na počesť boha Dia Olympského (zachovali sa zvyšky Diovho chrámu zo 4. stor. pred n. l.). V 7. stor. pred n. l. Argos zjednotil všetky mestá okrem Mykén a mesta Tiryns, ktoré si uchovali do začiatku 5. stor. pred n. l. samostatnosť. Po ich podrobení sa Argolida stala vážnym súperom Sparty, s ktorou viedla časté vojny. Argos vstúpil 229 pred n. l. do Achájskeho spolku.

Zverejnené v auguste 1999.

Argolida [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/argolida